Om oss

“Vi har förmåga och erfarenhet att leverera det du behöver för dina mål”
slider-1-av.png
Rickard
Jämföra- Strategi Analytiker, London Office

Om Jämföra Pensioner

Vår roll

Vi såg behovet av en aktiv aktör med låga avgifter och bra villkor, och en riktigt helhet rådgivare på de mer komplexa områdena. Vi har idag hundratals kunder inom samtliga affärsområden vilket gör oss till en av de bredaste aktören på marknaden i Sverige.

Historia

2014

Jämföra pensioner (JämföraGruppen) bildades av en grupp personer som har lång erfarenhet av kapitalrådgivning, företagsförsäkring och juridiska frågor.

Tillsammans bildas ett av Sveriges bredaste rådgivarhus med lång erfarenhet och specialist kompetens inom samtliga områden av kapitalförvaltning, försäkringsrådgivning och juridik.

Vi kombinerar  it-baserad financial & insurance tech med personlig rådgivning.

2015

Jämföra blir anknutna till Nord FK som värdepappersombud och skapade ett av Sveriges bredaste utbud inom fonder och alternativa investeringar med över 50,000 olika placeringar och sparande.

2016

Vi blir en Del av Tydliga organisationen

Jämföra Pensioner är en Del av Tydliga organisationen vilket är en av de största rådgivar-förmedlarorganisationerna i Sverige, med 149 försäkringsrådgivare på 28 platser i Sverige.

Våra kunder finns över hela Sverige!

Ett urval av våra verksamhetsområden

Private equity ⋅ Hög räntekonto ⋅ Alternativa investeringar ⋅ Fonder ⋅ Aktiv handel ⋅ Företagsobligationer ⋅ Aktier ⋅ Strukturerade produkter ⋅ Tjänstepension ⋅ Premiepension ⋅ Företagsförsäkring ⋅ White label försäkring ⋅ Internationell riskmanagement ⋅ Affinity ⋅ Global Insurance ⋅ Bilförsäkring ⋅ Lastbilsförsäkring ⋅ Motorförsäkring ⋅ Industriförsäkring

Effektiva lösningar
Alltid tillgängliga
Individuell förvaltning

Våra kärnvärden

Ansvarsfullhet & hållbarhet

Ett ansvarsfullt agerande är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande i Jämföra. Långsiktiga relationer och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i Jämföras affärskultur, och lägger grunden för att en framgångsrik verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. I vår rådgivning sätter vi alltid kundens intresse främst. Vårt engagemang och målmedvetenhet ger oss våra nöjda kunder och hållbarhet i våra affärsområden.

Mänsklighet & Miljöansvar

Respekt för mänskliga rättigheter och en integrerad miljöhänsyn är en grundförutsättning för vår gemensamma framtid och en grundläggande förutsättning för långsiktigt värdeskapande i Jämföra. Ett socialt ansvarstagande och ansvarsfull rådgivning, strävan efter att ha nöjda kunder samt att vara en attraktiv arbetsgivare. Såväl i vår egna verksamhet som i våra affärsförbindelser, verkar vi för att förhindra eller begränsa negativ påverkan.

 

Kundsekretess & it-säkerhet

Vårt arbete med informations- och IT-säkerhet fokuserar på tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet. Information och affärssystem ska finnas tillgängliga utifrån verksamhetens affärskrav. Samtidigt ska all information vara tillförlitlig, korrekt och fullständig. Jämföra har ett aktivt IT-säkerhetsarbete som svarar upp mot eventuella hot, och att det finns interna rutiner för att hantera förändringar i IT-miljön.

 

0

Genomförda analyser

0

Jämförda sparande

0

Juridiska klienter

0

nöjd
klienter